ffmpeg Labs rīks video apstrādei terminālī

Neliels memo sev. Ja nu kādreiz vajag transkodēt, mainīt izšķirtspēju utt, laba lieta ir ffmpeg.
Šoreiz piezīme sev: mērogot izšķirtspēju veido izmantojot ffmpeg komandu terminālī

ffmpeg -i orig_video.mp4 -vf scale=1920:1080 merogots_video.mp4 

, kur:

  • -i norāda input file, jeb ieejas failu. Šajā gadījumā orig_video.mp4. Var norādīt arī pilno ceļu uz failu,
  • -vf video straumes filtrēšana
  • scale=x:y video jaunā izšķirtspēja. Šajā gadījumā 1920×1080 jeb Full HD
  • merogots_video.mp4 Izejas faila nosaukums, var arī norādīt ceļu uz failu

Komanda tiek izpildīta mapē, kur atrodas video, tapēc nav rakstīts viss ceļš uz video failu. Var arī norādīt pilno ceļu uz video failiem, tas darbosies.

Piemeram, ja nu mapē ir vairāki video faili, kurus vajag pārveidot. Var izmantot šādu komandu:

for f in *.mp4 ; do ffmpeg -i "$f" -vf scale=1280:720 "small$f" ;  done

Šis ir neliels shell skripts, kurš atrod mapē visus failus ar paplašinājumu .mp4 (lielajiem un mazajiem burtiem paplašinājumā ir nozīme), tad izpilda iepriekš aprakstīto komandu visiem atrastajiem failiem un tajā pašā mapē izveido failu, kuram nosaukuma sākumā pieliek vārdu small.

Labs variants, ir izveidot savā datorā mapi, kurā tiks ievietoti vajadzīgie video, un tad izveidot bash skriptu, kurš meklēs visus failus šajā mapē un mērogos vajadzīgā izšķirtspējā, un jaunos failus ievietos atsevišķā mapē, lai neveidojas nekārtība. Tad, lai vēl skaistāk būtu, var izveidot globālo īsinājumtaustiņu kombināciju, kuru nospiežot izpildās šis bash skripts. Tas paātrina Jūsu darbu un palielina darba efektivitāti.

Piemēram šāds bash skriptiņš:

cd ~/Videos/000_originalie_video/
for f in *.mp4 ; do ffmpeg -i "$f" -vf scale=1920:1080 /home/vitalijss/Videos/999_parveidotie_video/"FHD$f" ;  
xmessage -buttons Ok:0 -default Ok -nearmouse "Video convert done" -timeout 10
done
 

Beigās vēl pievienoju xmessage, kurš parādīs paziņojuma logu uz 10 sekundēm, ka darbs ir pabeigts. Lai nav visu laiku jāseko, vai process ir beidzies. Protams, skriptu var dažādot, bet pagaidām pietiks ar šo versiju.